Workflow / enkel utviklingsmetodikk – Eirik Morland, Ny Media – Hvorfor ha en utviklingssideWorkflow / enkel utviklingsmetodikk – Eirik Morland, Ny Media – Hvorfor ha en utviklingsside

0 0


dcoslo-simple-workflow


On Github eiriksm / dcoslo-simple-workflow

Workflow / enkel utviklingsmetodikk

Eirik Morland, Ny Media

Agenda

 • Hvorfor ha en utviklingsside?
 • Forskjellige måter å ha en utvklingsside på
 • Mulige fallgruver
 • Tips og triks

Hvorfor ha en utviklingsside

1. Backup

2. Sikkerhet

3. Effektivitet

Forskjellige måter å ha en utvklingsside på

Utviklingsside

 • Vagrant, som orkerstrerer docker containere i en virtuell maskin, som igjen settes opp med puppet
 • ...eller...
 • En mappe for live, en mappe for utvikling

Mulige fallgruver

Delt database

For gammel database

Tips og triks

Synkronisering av database

 • Backup and migrate
 • phpmyadmin
 • drush

Nyttige moduler

 • Reroute email
 • Environment indicator
 • Stage file proxy

Praktiske ting

 • Endre passord på brukere
 • Motta epost på vegne av andre
 • Endre settings for css og js prosessering i settings.php

Takk for meg

Slides: https://eiriksm.github.io/dcoslo-simple-workflow