Case study - Cupido mobil – Eirik Morland, Ny Media – Case - mobilversjonCase study - Cupido mobil – Eirik Morland, Ny Media – Case - mobilversjon

0 0


cupidom-dcoslo2014

Slides for talk about cupidom case study

On Github eiriksm / cupidom-dcoslo2014

Case study - Cupido mobil

Eirik Morland, Ny Media

Cupido.no - web-versjon

 • Drupal 6 (pressflow)
 • Varnish
 • Memcache
 • 4 frontservere

Cupido.no - andre tall

 • 16 000 sessions per dag
 • 415 000 sidevisninger
 • 17 min per session
 • På det meste 1 melding hvert andre sek.

Case - mobilversjon

Alternativ

 • App
 • Responsiv design
 • Mobil versjon

App

Ikke aktuelt pga restriksjoner på innhold.

Responsiv design

 • Mulig gjenbruk av nåværende theme
 • Mange av sidene har "desktop"-markup
 • Man må bootstrappe Drupal med alle modulene
 • Mest fordelaktig om man går "all-in".

Mobilversion

 • Ingen page loads, kun dynamisk lasting av innhold med AJAX
 • Mulig å "erstatte" kun deler av nettsiden.
 • Ingen responsive hacks og display: none

Mobilversjon - teknologi

 • Varnish - device detection
 • Backend server, skrevet i go (gorilla)
 • Frontend i angular.js

Login

Login request:

+----------------+     +---------------+      +---------------+
| App / client |     | App backend |      | Drupal (API) |
+-------+--------+     +-------+-------+      +-------+-------+
   |              |              |
   | 1. Page request      |              |
   |+------------------------->| 2. No valid app session[1] |
   |              |  Send login request   |
   |              |+-------------------------->|
   |              |              |
   |              | 3. Return Drupal session  |
   | 4. Create app session   |<--------------------------+|
   |  Store Drupal session  |              |
   |  Return resources    |              |
   |  (html, js, img..)   |              |
   |<-------------------------+|              |
   v              v              v

"Vanlige" API requests

API request to Drupal:

+----------------+     +---------------+      +---------------+
| App / client |     | App backend |      | Drupal (API) |
+-------+--------+     +-------+-------+      +-------+-------+
   |              |              |
   | 1. Drupal API request   |              |
   |+------------------------->| 2. Check app session    |
   |              |  Proxy /api prefix    |
   |              |+-------------------------->|
   |              |              |
   |              | 3. Return json result   |
   |<------------------------------------------------------+|
   v              v              v

Søk

API request to App backend and SOLR:

+----------------+     +---------------+      +---------------+
| App / client |     | App backend |      | Solr     |
+-------+--------+     +-------+-------+      +-------+-------+
   |              |              |
   | 1. Search request     |              |
   |+------------------------->| 2. Check app session    |
   |              |  Solr query       |
   |              |+-------------------------->|
   |              |              |
   |              | 3. Return result      |
   |              |<--------------------------+|
   | 4. Return result     |              |
   |<-------------------------+|              |
   v              v              v

Meldinger

API request on messages:

+----------------+     +---------------+      +---------------+
| App / client |     | App / redis |      | Drupal    |
+-------+--------+     +-------+-------+      +-------+-------+
   |              |              |
   | 1. Updates?        |              |
   |+------------------------->| 2. Check app session    |
   |              |  Subscribe on key    |
   |              |+ - - - - - - - - - - - - ->|
   |              |              |
   |              | 3. Return result      |
   | 4. Return result     |<- - - - - - - - - - - - - +|
   | or HTTP 204 No content  |              |
   |<-------------------------+|              |
   v              v              v

Demos?

SOLR sortere på distanse

SOLR generelt

Meldinger

Hvorfor ikke bare Drupal som backend?

 • Mye overhead med bootstrap av Drupal for søk.
 • Mye overhead med bootstrap av Drupal for bilder.
 • Eget caching lag for realtime meldinger (redis)

Utfordringer?

 • Mye eksisterende logikk i moduler uten ordentlig API-funksjoner
 • Løsning: wrapper api modul
 • Egen bruker-sesssions / tilgangskontroll

Andre positive effekter?

Potensielt enklere å forholde seg til oppgraderinger (f.eks 6 - 7) ved å ha en “kontrakt” ift API for backend.

Spørsmål?

Takk for meg

Slides: https://eiriksm.github.io/cupidom-dcoslo2014